Kurzy pro děti a mládež


First Steps (3-6 let)

 

Kurzy, které jsou určené pro předškolní děti a respektují specifika výuky dětí.

V našich kurzech čeká děti zábavné a motivující učení. Chceme dětem poskytnout pozitivní zkušenost s učením cizího jazyka a učením jako takovým.

 

 • metody, prostřednictvím kterých si děti osvojují cizí jazyk na základě              stejných principů jako jejich mateřský jazyk
 • příjemně strávený čas s kamarády
 • atraktivní výukové materiály
 • pozitivní motivace
 • důraz na rozvoj sebedůvěry
 • zaměření na celkový rozvoj osobnosti dítěte
 • pravidelné reporty pro rodiče

 

 

Intenzita výuky: 1x45 minut týdně

 

 

 

 

S.M.A.R.T. Kids and Teenagers (6-15 let)

 

Kurzy určené dětem na základní škole.

V jazykové škole S.M.A.R.T. víme, že zkušenosti, které děti učením získají, zcela jistě ovlivní jejich vztah k učení v budoucnu. Naše kurzy budou děti bavit. Chceme dětem ukázat, že se dá učit jinak a že i angličtina může být pro ně tím nejoblíbenějším kroužkem.

 

 • kurzy rozděleny dle věku, úrovně a schopností
 • vhodný doplněk výuky ve škole
 • zábavná a hravá forma výuky
 • pravidelné reporty pro rodiče
 • moderní výukové materiály
 • ohled na různé učební styly dětí
 • učení přestrojené za zábavu
 • důraz na komunikaci a rozvoj tzv. soft-skills
 • příprava na zkoušky Cambridge English - YLE (Starters, Movers, Flyers)
 • v ceně kurzu nejsou zahrnuty výukové materiály

 

          http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-learners-english

 

Intenzita výuky kurzů: 

 

 

1. - 5. ročník ZŠ 1x 60 minut týdně 

 

 

                                              

6. - 9. ročník ZŠ 1x 90 minut týdně 

 

 

 

 

 

 

S.M.A.R.T. Students (15-19 let)

 

Chystáte se na vysokou školu? Přemýšleli jste už o tom, že vysoká škola není jazyková škola? Chcete mít po ukončení studia na střední škole nebo odborném učilišti možnost najít si zaměstnání podle svých představ a být jazykově vybaveni? Víte, že cílem studia jazyků na vysoké škole je podle názoru vysokoškolských učitelů především udržet si znalosti nabyté studiem na střední škole popřípadě je rozšířit o slovní zásobu daného oboru? Chcete být s předstihem a dobře připraveni na zaměstnání, výuku, přednášky a studium publikací na vysoké škole v angličtině?

 

Pomůžeme Vám se perfektně připravit a dostatečně jazykově vybavit už v průběhu studia na střední škole.

 

Kurzy S.M.A.R.T. Students jsou ideální variantou doplňující studium angličtiny na střední škole.

 

 • důraz na komunikaci a rozvoj prezentačních dovedností
 • pestrost různých metod a způsobů výuky
 • důraz na využití angličtiny v reálných situacích
 • zohlednění různých učebních stylů
 • přehled nejnovějších požadavků na zkoušky
 • moderní výukové materiály
 • možnost bezplatného využití školní knihovny a doplňkových studijních materiálů
 • příprava k mezinárodně uznávaným zkouškám KET, PET, FCE, CAE, atd.
 • Mock Exam – cvičná zkouška ZDARMA
 • v ceně kurzu nejsou zahrnuty výukové materiály

 

Intenzita kurzu: 1x90 minut týdně